Hơn 20+ năm kinh nghiệm tư vấn & triển khai

0977.514.584

Hotline

giapnhu84@gmail.com

Email liên hệ

CUNG CẤP 23.000 M2 LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT CƯỜNG ĐỘ CAO 350/350 KN/M CHO CẢNG CÁ DÂN PHƯỚC – PHÚ YÊN

Cung cấp 23.000 m2 Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 350/350 kN/m cho Cảng cá Dân Phước – Phú Yên

 Công ty TEINCO hân hạnh là nhà thầu cung cấp hơn 23.000 m2 Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 350/350 kN/m cho Cảng cá Dân Phước – Phú Yên.
Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 01
Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 01

 

Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 02
Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 02

 

Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 03
Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 03

 

Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 04
Lưới địa kỹ thuật cường độ cao 04

Hotline: 0977.514.584

Tin tức

Zalo: 0977.514.584
0977.514.584