Hơn 20+ năm kinh nghiệm tư vấn & triển khai

0977.514.584

Hotline

giapnhu84@gmail.com

Email liên hệ

Ô ĐỊA KỸ THUẬT GEOCELL MÀU CÁT – DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY – HÀ NỘI

Cung cấp hơn 40.000 m2 Ô địa kỹ thuật Geocell màu cát để gia có mái kênh dẫn nước.

Công ty TEINCO hân hạnh là nhà cung cấp hơn 40.000 m2 Ô địa kỹ thuật Geocell màu cát để gia cố mái kênh dẫn nước cho dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây.
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 01
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 01

 

Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 02
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 02

 

Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 03
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 03

 

Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 04
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 04

 

Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 05
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 05

 

Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 06
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 06
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 07
Ô địa kỹ thuật GEOCELL màu cát 07

Hotline: 0977.514.584

Tin tức

Zalo: 0977.514.584
0977.514.584